GRS

El GRS és un estàndard de producte internacional, voluntari i complet que requereix la certificació per part de tercers de contingut reciclat, cadena de custòdia, pràctiques socials i mediambientals, i restriccions químiques.

El GRS està pensat per satisfer les necessitats d’empreses que puguin verificar el contingut reciclat dels seus productes (tant acabats com intermedis), i per verificar pràctiques socials, mediambientals i químiques responsables de la seva producció. Els objectius del GRS són definir requisits per garantir declaracions de contingut precises i bones condicions laborals, i que s’hagi minimitzat l'impacte perjudicial del medi ambient. Això inclou empreses de desmotatge, mort, teixit i punt, tecnologia, impressió i costura en més de 50 països.